Let op: De minilu Dentalshop is uitsluitend gericht op professionals en bedrijven. Wij verkopen aan tandartspraktijken, tandtechnische laboratoria en handelspartners. Verkoop aan privépersonen is niet mogelijk.
 • 45.000 tandheelkundige artikelen
  minilu heeft een van de grootste tandheelkundige assortimenten op internet
 • Eenvoudig retourproces
  Retourformulier en adreslabel eenvoudig via uw klantaccount aan te maken
 • 22.000 tevreden klanten
Direct bestellen
Datenschutz{{sp-start}}{{sp-desk-3}}{{sp-mob-3}}

Privacybeleid

We zijn blij dat u onze website bezoekt. De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website is erg belangrijk voor ons. Daarom informeren wij u op dit moment welke van uw persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.
Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op de website van de minilu GmbH, die kan worden bereikt onder het domein minilu.nl evenals de verschillende subdomeinen ("onze website").


Wie is verantwoordelijk en hoe bereik ik u?

Verantwoordelijk

voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU
minilu GmbH
An den Dieken 65
40885 Ratingen
DE
0800-0224931
hoi@minilu.nl

Functionaris gegevensbescherming

AGAD Service GmbH
Waldring 43-47
44789 Bochum
Dr. Nils Helmke
helmke@agad.de


Waar gaat dit over?

Deze gegevensbeschermingsverklaring voldoet aan de wettelijke vereisten voor transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of gebruikersgedrag bij het bezoeken van een website. Informatie waarmee we niet (of alleen met onevenredige inspanning) persoonlijk op u kunnen betrekking hebben, bijv. door anonimisering zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. Het verzamelen, opvragen, gebruiken, opslaan of verzenden) vereist altijd een wettelijke basis en een gedefinieerd doel.
Opgeslagen persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra het doel van de De verwerking is voltooid en er zijn geen legitieme redenen om de gegevens verder te bewaren. We zullen u informeren over de specifieke bewaartermijnen en criteria voor opslag in de individuele verwerkingen. Desalniettemin bewaren we uw persoonlijke gegevens in individuele gevallen om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en als er wettelijke bewaarplicht is.

Wie krijgt mijn gegevens?

Wij geven uw persoonsgegevens, die wij op onze website verwerken, alleen door aan derden als dit nodig is voor de vervulling van de doeleinden en in individuele gevallen wordt verzameld door de wettelijke basis (e..B. toestemming of het beschermen van legitieme belangen). Daarnaast geven we persoonsgegevens in individuele gevallen door aan derden als dit dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Potentiële ontvangers kunnen dan bijvoorbeeld zijn.B wetshandhavingsinstanties, advocaten, accountants, rechtbanken, enz.
Voor zover we dienstverleners gebruiken voor de werking van onze website, die persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met art. 28 GDPR als onderdeel van een orderverwerking namens ons, kunnen dit ontvangers van uw persoonsgegevens zijn. Zie het overzicht van elk verwerkingsproces voor meer informatie over het gebruik van processors en webservices.

Gebruik je cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die we naar de browser van uw apparaat sturen en opslaan als onderdeel van uw bezoek aan onze website. Als alternatief voor het gebruik van cookies kan informatie ook worden opgeslagen in de lokale opslag van uw browser. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies of lokale opslag (technisch noodzakelijke cookies). Andere cookies stellen ons daarentegen in staat om verschillende analyses uit te voeren, zodat we bijvoorbeeld de browser die u gebruikt wanneer u onze website opnieuw bezoekt herkennen en verschillende informatie naar ons kunnen verzenden (niet nodig cookies). Cookies stellen ons in staat om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever voor u te maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website bij te houden en door uw voorkeursinstellingen te bepalen (bijvoorbeeld land- en taalinstellingen). Als derden informatie verwerken via cookies, verzamelen ze de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat. U geen programma's uitvoeren of virussen bevatten.
Wij informeren u over de betreffende diensten waarvoor we cookies gebruiken in de individuele verwerking. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies is te vinden in de cookie-instellingen of in de Consent Manager van deze website.


Hier kunt u uw cookie-instellingen wijzigen

Welke rechten heb ik?

Onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • Informatie in overeenstemming met art. 15 GDPR over de gegevens die over u zijn opgeslagen in de vorm van zinvolle informatie over de details van de verwerking en een kopie van uw gegevens;
 • Correctie in overeenstemming met art. 16 AVG van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen gegevens;
 • Schrapping overeenkomstig art. 17 AVG van de door ons opgeslagen gegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 GDPR, voor zover de juistheid van de gegevens wordt betwist, de verwerking onwettig is, we de gegevens niet meer nodig hebben en u weigert deze te verwijderen, omdat u deze nodig hebt om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG.
 • Gegevensportabiliteit in overeenstemming met art. 20 GDPR, voor zover u ons persoonsgegevens hebt verstrekt in het kader van toestemming overeenkomstig art. 6 sec. 1 lit. een GDPR of op basis van een contract op grond van art. 6 sec. 1 lit.b GDPR en deze werden door ons verwerkt door middel van geautomatiseerde procedures. U ontvangt uw gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat of wij sturen de gegevens rechtstreeks door naar een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch haalbaar is.
 • In overeenstemming met art. 21 AVG maakt u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze worden uitgevoerd op basis van art. 6 sec. 1 lit. e, f GDPR en er zijn redenen om dit te doen, die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. Het recht om bezwaar te maken bestaat niet indien dwingende, dwingende redenen voor de verwerking worden bewezen of indien de verwerking wordt uitgevoerd voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Voor zover er geen recht is om bezwaar te maken bij individuele verwerkingen, wordt dit daarin vermeld.
 • Intrekking in overeenstemming met art. 7 sec. 3 AVG van uw gegeven toestemming met ingang van de toekomst.
 • Klacht onder art. 77 GDPR bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. In de regel u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of ons hoofdkantoor.

Hoe worden mijn gegevens in detail verwerkt?

In het volgende informeren wij u over de individuele verwerking, de reikwijdte en het doel van de gegevensverwerking, de wettelijke basis, de verplichting om uw gegevens te verstrekken en de bijbehorende opslagtijd. Een geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen, inclusief profilering, vindt niet plaats.

Levering van de website

Type en toepassingsgebied van de verwerking

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand:
 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Website van waaruit toegang wordt gemaakt (verwijzer URL)
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw toegangsprovider
Onze website wordt niet door onszelf gehost, maar door een dienstverlener die de bovengenoemde gegevens namens ons verwerkt in overeenstemming met art. 28 GDPR ten behoeve van bovengenoemde gegevens.


Doel en rechtsgrondslag

De verwerking wordt uitgevoerd om ons dwingend gerechtvaardigd belang bij het weergeven van onze website te waarborgen en veiligheid en stabiliteit te waarborgen op basis van artikel 6 (lit) f AVG. Het verzamelen van gegevens en de opslag in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Er is geen recht van bezwaar tegen de verwerking op basis van de uitzondering op grond van artikel 21, lid 1, AVG. Voor zover de verdere opslag van de logbestanden wettelijk verplicht is, wordt de verwerking uitgevoerd op basis van artikel 6( lid 1) lit.c GDPR. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om de gegevens te verstrekken, maar de toegang tot onze website is technisch niet mogelijk zonder het verstrekken van de gegevens.


Opslagtijd

De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen voor de duur van de weergave van de website evenals om technische redenen voor een maand.


Contactformulier

Type en toepassingsgebied van de verwerking

Op onze website bieden wij aan contact met ons op te nemen via een formulier. De informatie die via verplichte velden wordt verzameld, is vereist om de aanvraag te verwerken. Daarnaast u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken die volgens u nodig is om het contactverzoek te verwerken.
Bij het gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden.

Doel en rechtsgrondslag

De verwerking van uw gegevens met behulp van ons contactformulier wordt uitgevoerd met het oog op het communiceren en verwerken van uw verzoek op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. een GDPR. Voor zover uw verzoek betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie met ons, wordt de verwerking met het oog op de uitvoering van het contract uitgevoerd op basis van art. 6 sec. 1 lit.b GDPR. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om uw verzoek te verwerken zonder de informatie op de vereiste gebieden te verstrekken. Als u deze gegevens niet wenst te verstrekken, neem dan op een andere manier contact met ons op.

Opslagtijd

Als u het contactformulier op basis van uw toestemming gebruikt, slaan we de verzamelde gegevens van elk verzoek voor een periode van drie jaar op, te beginnen met het invullen van uw verzoek of totdat uw toestemming is ingetrokken. 
Als u het contactformulier gebruikt als onderdeel van een contractuele relatie, slaan we de verzamelde gegevens van elk verzoek op voor een periode van drie jaar vanaf het einde van de contractuele relatie. 

Nieuwsbrief

Type en toepassingsgebied van de verwerking

Als u zich inschrijft om onze nieuwsbrief op onze website te ontvangen, verzamelen wij uw e-mailadres en slaan deze informatie op samen met de datum van registratie en uw IP-adres. U ontvangt dan een e-mail waarin wordt bevestigd dat u zich inschrijft voor de nieuwsbrief (dubbele opt-in). Als u de registratie niet bevestigt, worden de gegevens niet verwerkt voor het versturen van de nieuwsbrief.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van een dienst van The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (Mailchimp), die uw persoonsgegevens namens ons verwerken in overeenstemming met art. 28 GDPR. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met het oog op het versturen van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. een GDPR. Door u af te melden voor de nieuwsbrief, u uw intrekking op elk gewenst moment aangeven in overeenstemming met art. 7 sec. 3 GDPR met ingang van de toekomst. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om de nieuwsbrief te verzenden zonder het verstrekken van uw gegevens.


Opslagtijd

Na registratie voor de nieuwsbrief bewaren we de gegevens totdat uw toestemming is ingetrokken (verwijderen van de gegevens). Na een succesvolle bevestiging slaan we uw gegevens op totdat uw toestemming is ingetrokken (verwijderen van de gegevens).

Registratie van een gebruikersaccount

Type en toepassingsgebied van de verwerking

Voor het gebruik van bepaalde delen van onze website heeft u de mogelijkheid om een gebruikersaccount te registreren. De informatie die tijdens de registratie via de vereiste velden wordt verzameld, is vereist om toegang te bieden tot het gebruikersaccount. Daarnaast u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken voor aanvullende (comfort)functies.
Voor de registratie van een gebruikersaccount vindt de overdracht van uw persoonsgegevens uitsluitend plaats in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met het oog op het verstrekken van een gebruikersaccount voor de uitvoering van een contract met u in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit.b GDPR. Er is een contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, omdat deze informatie nodig is om u te identificeren en om het contract van onze kant na te komen. Er is geen wettelijke verplichting om de gegevens te verstrekken. Zonder het verstrekken van deze informatie is het niet mogelijk om een gebruikersaccount te registreren en dus geen contract aan te gaan.
Daarnaast is de verwerking van aanvullende informatie die vrijwillig wordt verstrekt met het oog op het bieden van verdere (comfort)functies gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. een GDPR. Door de functies te deactiveren / Door de vrijwillige informatie in het gebruikersaccount te verwijderen, u uw intrekking op elk gewenst moment aangeven in overeenstemming met art. 7 sec. 3 GDPR met ingang van de toekomst.

Opslagtijd

Wij slaan uw persoonsgegevens op als onderdeel van het verstrekken van het gebruikersaccount voor de duur van de contractuele relatie. Na het einde van het contract / verwijdering van het gebruikersaccount vindt verdere opslag van uw gegevens alleen plaats als er wettelijke bewaarverplichtingen bestaan (e.B. fiscaal en handelsrecht). Aanvullende informatie die u ons op basis van uw toestemming verstrekt, wordt alleen opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt door de functies uit te schakelen / de gegevens te verwijderen, maar uiterlijk tot het einde van het contract waarop de verstrekking van het gebruikersaccount is gebaseerd.

Registratie van een klantenaccount

Type en toepassingsgebied van de verwerking

Als onderdeel van de orderverwerking verzamelen wij uw persoonsgegevens voor de registratie van een klantenaccount. U ervoor kiezen om als gast te bestellen of een permanent gebruikersaccount te registreren. De informatie die tijdens de registratie via de verplichte velden wordt verzameld, is in beide gevallen identiek en is vereist voor de verwerking van de bestelling in de online shop. Bij het registreren van een permanent gebruikersaccount verzamelen we ook een wachtwoord dat u zelf hebt ingesteld. Daarnaast u vrijwillig aanvullende informatie verstrekken waarvan u denkt dat deze nodig is om de bestelling te verwerken.
Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan derden (e.B. verzenddienstverleners / expediteurs) en verwerkers in overeenstemming met art. 28 GDPR alleen voor zover dat nodig is voor de verwerking van de bestelling.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog op het registreren van een klantaccount voor de uitvoering van een contract met u in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit.b GDPR. Er is een contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken voor zover deze betrekking hebben op de verplichte velden, omdat deze informatie noodzakelijk is voor de identificatie van u en voor de nakoming van het contract van onze kant. Er is geen wettelijke verplichting om de gegevens te verstrekken. Zonder het verstrekken van deze informatie is de bestelling in onze online shop en dus een contract niet mogelijk. Er is geen verplichting om de verstrekte aanvullende informatie vrijwillig te verstrekken. De bestelling in onze online shop is ook mogelijk zonder de openbaarmaking van de vrijwillige informatie.
De aanvullende verwerking van uw wachtwoord voor de registratie van het vaste gebruikersaccount vindt plaats met het oog op het verstrekken van een klantenaccount en voor de presentatie van uw eerdere aankopen en voor de opslag van uw aankoopgerelateerde gegevens (e..B. opslag van factuuradres, diverse afleveradressen) op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6 sec. 1 lit. Door uw klantenaccount te verwijderen, u uw intrekking op elk gewenst moment aangeven in overeenstemming met art. 7 sec. 3 GDPR met ingang van de toekomst.

Opslagtijd

Wanneer u als gast bestelt, worden uw persoonsgegevens opgeslagen totdat uw toestemming is ingetrokken (verwijderen van de klantgegevens). Wanneer u een vast klantenaccount registreert, slaan wij de aankoopgerelateerde gegevens na het einde van het contract op totdat uw toestemming is ingetrokken (verwijdering van het klantenaccount). In beide gevallen vindt verdere opslag van uw gegevens alleen plaats als er wettelijke bewaarverplichtingen zijn (bijvoorbeeld belasting- en handelsrecht).

Aanwezigheid op social media platforms

We onderhouden zogenaamde fanpagina's of accounts of kanalen op de onderstaande netwerken om u te voorzien van informatie en aanbiedingen binnen sociale netwerken en om u verdere manieren te bieden om contact met ons op te nemen en om meer te weten te komen over onze aanbiedingen. In het volgende informeren we u over welke gegevens wij of het desbetreffende sociale netwerkproces van u in verband met de toegang tot en het gebruik van onze fanpagina's/accounts.


Gegevens die wij van u verwerken

Als u contact met ons wilt opnemen via Messenger of Privébericht via het betreffende sociale netwerk, verwerken we normaal gesproken uw gebruikersnaam, waarmee u contact met ons opneemt en alle andere gegevens opslaat die u verstrekt als dit nodig is om uw verzoek te verwerken/te beantwoorden.
De rechtsgrondslag is art. 6( 1) zin 1 f) GDPR (verwerking is noodzakelijk om de rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke te beschermen).


(Statisch) Gebruiksgegevens die we ontvangen van de sociale netwerken

We ontvangen automatisch verstrekte statistieken over onze accounts via Insights-functionaliteiten. De statistieken omvatten het totale aantal paginaweergaven, vind-ik-leuks, pagina-activiteit en postinteracties, bereik, videoweergaven/weergaven en het aandeel mannen/vrouwen onder onze fans/volgers.
De statistieken bevatten alleen geaggregeerde gegevens die niet aan individuen kunnen worden gerelateerd. Ze zijn niet identificeerbaar voor ons.


Welke gegevens u verwerkt sociale netwerken

Om de inhoud van onze fanpagina's of accounts te bekijken, hoeft u geen lid te zijn van het betreffende sociale netwerk en is er geen gebruikersaccount vereist voor het betreffende sociale netwerk.
Houd er echter rekening mee dat wanneer het betreffende sociale netwerk wordt geopend, de sociale netwerken ook gegevens verzamelen en opslaan van websitebezoekers zonder gebruikersaccount (e..B. technische gegevens om de website naar u te kunnen bekijken) en cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken, waar we geen invloed op hebben. Details zijn te vinden in het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk (zie de bijbehorende links hierboven)
Als u wilt communiceren met de inhoud op onze fanpagina's/accounts, e.B bijvoorbeeld commentaar, het delen of leuk vinden van onze berichten/berichten en/of contact met ons wilt opnemen via Messenger-functies, is voorafgaande registratie bij het betreffende sociale netwerk en het verstrekken van persoonlijke gegevens vereist.
Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door de sociale netwerken in de context van uw gebruik. Voor zover wij weten, worden uw gegevens opgeslagen en verwerkt, met name in verband met het verlenen van de diensten van het betreffende sociale netwerk, bovendien voor de analyse van het gebruiksgedrag (met behulp van cookies, pixel/web beacons en soortgelijke technologieën) op basis waarvan reclame op basis van uw interesses zowel binnen als buiten het betreffende sociale netwerk wordt uitgespeeld. Het kan niet worden uitgesloten dat uw gegevens worden opgeslagen door de sociale netwerken buiten de EU/EER en worden doorgegeven aan derden.
Informatie over onder andere de exacte omvang en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, de opslagperiode/verwijdering en richtlijnen over het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in het kader van de registratie en het gebruik van sociale netwerken zijn te vinden in het beleid/cookiebeleid voor sociale bescherming. Daar vindt u ook informatie over uw rechten en bezwarenmogelijkheden.

Facebook-pagina

Wanneer je onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere je IP-adres en andere informatie die beschikbaar is in de vorm van cookies op je pc. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als exploitant van de Facebook-pagina's, statistische informatie te geven over het gebruik van de Facebook-pagina. Voor meer informatie u contact opnemen met Facebook via de volgende link: https://facebook.com/help/pages/insights.

Door middel van de verstrekte statistische informatie is het voor ons niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele gebruikers. We gebruiken ze alleen om in te spelen op de interesses van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid voortdurend te verbeteren en de kwaliteit hiervan te waarborgen.
Wij verzamelen uw gegevens alleen via onze fanpagina om een mogelijke voorziening voor communicatie en interactie met ons te realiseren. Deze enquête wordt doorgaans uitgevoerd in de Uw naam, berichtinhoud, inhoud van opmerkingen en de profielinformatie die u 'openbaar' verstrekt.
De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op onze legitieme zakelijke en communicatieve interesse in het aanbieden van een informatie- en communicatiekanaal in overeenstemming met art. 6 sec. 1 f) GDPR. Als u als gebruiker toestemming hebt gegeven aan de betreffende aanbieder van het sociale netwerk bij de verwerking van gegevens, strekt de wettelijke basis van de verwerking zich uit tot art. 6 sec. 1 a), art. 7 GDPR.
Doordat de feitelijke gegevensverwerking door de aanbieder van het sociale netwerk wordt uitgevoerd, zijn onze toegangsmogelijkheden beperkt tot uw gegevens. Alleen de aanbieder van het sociale netwerk heeft recht op volledige toegang tot uw gegevens. Als gevolg hiervan kan alleen de aanbieder rechtstreeks passende maatregelen nemen en implementeren om aan uw gebruikersrechten te voldoen (verzoek om informatie, verzoeken om verwijdering, bezwaar, enz.). De bewering van de overeenkomstige rechten wordt derhalve het meest effectief rechtstreeks tegen de desbetreffende aanbieder uitgevoerd.
Samen met Facebook zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke content van de fansite. Getroffen partijen kunnen zowel door Facebook Ireland als bij ons worden geclaimd.
De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van Insights-gegevens ligt bij Facebook en Facebook in overeenstemming met de AVG voldoet aan alle verplichtingen uit hoofde van de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens, Facebook Ireland stelt de essentie van het Page Insights-supplement beschikbaar voor de betrokkenen.
We nemen geen beslissingen met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens en andere informatie die voortvloeit uit artikel 13 AVG, inclusief de wettelijke basis, identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en opslagperiode van cookies op gebruikersterminals.
Meer informatie is direct te vinden op Facebook (aanvullende overeenkomst met Facebook): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Instagram-pagina

Wanneer je onze Instagram-pagina bezoekt, verzamelt Instagram onder andere je IP-adres en andere informatie die beschikbaar is in de vorm van cookies op je pc. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als exploitant van de Instagram-pagina's, statistische informatie te geven over het gebruik van de Instagram-pagina. Ga voor meer informatie naar Instagram via de volgende link: https://www.facebook.com/help/instagram/788388387972460?helpref=related.

Door middel van de verstrekte statistische informatie is het voor ons niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele gebruikers. We gebruiken ze alleen om in te spelen op de interesses van onze gebruikers en om onze online aanwezigheid voortdurend te verbeteren en de kwaliteit hiervan te waarborgen.
Wij verzamelen uw gegevens alleen via onze fanpagina om een mogelijke voorziening voor communicatie en interactie met ons te realiseren. Deze enquête wordt doorgaans uitgevoerd in de Uw naam, berichtinhoud, inhoud van opmerkingen en de profielinformatie die u 'openbaar' verstrekt.
De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze bovengenoemde doeleinden is gebaseerd op onze legitieme zakelijke en communicatieve interesse in het aanbieden van een informatie- en communicatiekanaal in overeenstemming met art. 6 sec. 1 f) GDPR. Als u als gebruiker toestemming hebt gegeven aan de betreffende aanbieder van het sociale netwerk bij de verwerking van gegevens, strekt de wettelijke basis van de verwerking zich uit tot art. 6 sec. 1 a), art. 7 GDPR.
Doordat de feitelijke gegevensverwerking door de aanbieder van het sociale netwerk wordt uitgevoerd, zijn onze toegangsmogelijkheden beperkt tot uw gegevens. Alleen de aanbieder van het sociale netwerk heeft recht op volledige toegang tot uw gegevens. Als gevolg hiervan kan alleen de aanbieder rechtstreeks passende maatregelen nemen en implementeren om aan uw gebruikersrechten te voldoen (verzoek om informatie, verzoeken om verwijdering, bezwaar, enz.). De bewering van de overeenkomstige rechten wordt derhalve het meest effectief rechtstreeks tegen de desbetreffende aanbieder uitgevoerd.
Samen met Instagram zijn we verantwoordelijk voor de persoonlijke content van de fansite. Getroffen partijen kunnen zowel door Facebook Ireland als bij ons worden geclaimd.
De primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van Insights-gegevens is in overeenstemming met de AVG op Instagram en Instagram voldoet aan alle verplichtingen uit hoofde van de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens, Facebook Ireland stelt de essentie van het Page Insights-supplement beschikbaar voor de betrokkenen.
We nemen geen beslissingen met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens en andere informatie die voortvloeit uit artikel 13 AVG, inclusief de wettelijke basis, identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en opslagperiode van cookies op gebruikersterminals.
Ga voor meer informatie naar Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.
 

AWS S3

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We gebruiken AWS S3 om de inhoud van onze website goed te leveren. AWS S3 is een Amazon Web Services, Inc. dienst die fungeert als het Content Delivery Network (CDN) op onze website.
Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod te leveren, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met Amazon Web Services, Inc. servers, , het verzenden van uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van AWS S3.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een veilige en efficiënte voorziening en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Amazon Web Services, Inc.. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor AWS S3: https://aws.amazon.com/de/privacy/.

Bing Ads

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We hebben Bing Ads geïntegreerd op onze website. Bing Ads is een dienst die door Microsoft Corporation wordt geleverd om gebruikers in advertenties te targeten. Bing Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om het gedrag van gebruikers te evalueren en gebruikers te herkennen.
Bing Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van reclame te optimaliseren. Bovendien biedt Bing Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere id's, zoals uw gebruikersagent, worden naar de provider verzonden.
In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Bing Ads die Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Bing Ads met het oog op het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Microsoft Corporation. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Bing Pixel 

Type en toepassingsgebied van de verwerking 

We gebruiken Bing Pixel van Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States om zogenaamde Aangepaste doelgroepen te maken, d.w.z. om bezoekersgroepen van ons online aanbod te segmenteren, om conversiepercentages te bepalen en deze vervolgens te optimaliseren. Dit is vooral het geval wanneer u interactie hebt met advertenties die we bij Microsoft Corporation hebben geplaatst. 

Doel en rechtsgrondslag 

Het gebruik van Bing Pixel is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. 

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Microsoft Corporation. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Bing Pixel: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Facebook Pixel

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We gebruiken Facebook Pixel van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland om zogenaamde Aangepaste doelgroepen te maken, d.w.z. om bezoekersgroepen van ons online aanbod te segmenteren, om conversiepercentages te bepalen en deze vervolgens te optimaliseren. Dit is vooral het geval wanneer u interactie hebt met advertenties die we bij Meta Platforms Ireland Limited hebben geplaatst.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Facebook Pixel met het oog op het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Meta Platforms Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Facebook Pixel: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook Plugin

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We hebben geïntegreerde componenten van Facebook Plugin op onze website. Facebook Plugin is een dienst van Meta Platforms Ireland Limited en biedt ons de mogelijkheid om inhoud van het social media platform te verzamelen en op onze website weer te geven.
Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met Meta Platforms Ireland Limited servers, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, het verzenden van uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van Facebook Plugin.
Als een gebruiker is geregistreerd bij Meta Platforms Ireland Limited, kan Facebook Plugin de bekeken inhoud aan het profiel koppelen.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een platformonafhankelijke contentvoorziening in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Meta Platforms Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Facebook Plugin: https://www.facebook.com/policy.php.

Google Ads

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We hebben Google Ads geïntegreerd op onze website. Google Ads is een dienst die door Google Ireland Limited wordt geleverd om gebruikers in advertenties te targeten. Google Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om het gedrag van gebruikers te evalueren en gebruikers te herkennen.
Google Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van reclame te optimaliseren. Bovendien biedt Google Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere id's, zoals uw gebruikersagent, worden naar de provider verzonden.
Als u bent geregistreerd bij een Google Ireland Limited service, Google Ads het bezoek koppelen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google Ireland Limited of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres en andere id's vindt en opslaat.
In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Google Ads die Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Google Ads met het oog op het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Google Ads: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We gebruiken Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, als analysedienst voor de statistische analyse van ons online aanbod. Dit omvat bijvoorbeeld het aantal weergaven van ons online aanbod, bezochte subpagina's en de verblijfsduur van bezoekers.
Google Analytics gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om het gedrag van gebruikers te evalueren en gebruikers te herkennen.
Deze informatie wordt onder andere gebruikt om rapporten op te stellen over de activiteit van de website.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken gegevens met behulp van Google Analytics met het oog op het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

Google CDN

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We gebruiken Google CDN om de inhoud van onze website goed te leveren. Google CDN is een Google Ireland Limited dienst die fungeert als het Content Delivery Network (CDN) op onze website.
Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod te leveren, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met Google Ireland Limited servers, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, het verzenden van uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van Google CDN.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een veilige en efficiënte voorziening en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

Google DoubleClick

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We hebben componenten van DoubleClick by Google geïntegreerd op onze website. DoubleClick is een merk van Google waarbij speciale online marketingoplossingen voornamelijk worden verkocht aan reclamebureaus en uitgevers. DoubleClick by Google brengt gegevens over naar de DoubleClick-server bij elke vertoning, klikken of andere activiteit.
Elk van deze gegevensoverdrachten activeert een cookieverzoek naar de browser van de gebruiker. Als de browser dit verzoek accepteert, stelt DoubleClick een cookie in uw browser in.
DoubleClick maakt gebruik van een cookie-id, die nodig is om de technische procedure te voltooien. De cookie-id is bijvoorbeeld vereist om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan de cookie-id ook gebruiken om vast te leggen welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbel werk te voorkomen. Daarnaast is DoubleClick in staat om conversies op te nemen door middel van de cookie-ID. Conversies worden bijvoorbeeld geregistreerd als een gebruiker eerder een DoubleClick-advertentie heeft getoond en de gebruiker deze vervolgens op de website van de adverteerder koopt via dezelfde internetbrowser.
Een DoubleClick-cookie bevat geen persoonlijke gegevens, maar kan wel aanvullende campagne-id's bevatten. Een campagne-id wordt gebruikt om de campagnes te identificeren waarmee u al contact hebt gehad op andere websites. Als onderdeel van deze service wordt Google zich bewust van gegevens die Google ook levert om commissieverklaringen te maken. Google kan onder andere begrijpen dat u op bepaalde links op onze website hebt geklikt. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de operator van DoubleClick, die Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Meer informatie en het toepasselijke DoubleClick by Google-privacybeleid zijn beschikbaar op https://policies.google.com/privacy abgerufen werden.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van de double-click cookie met het oog op het optimaliseren en weergeven van advertenties op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. een GDPR. U geeft uw toestemming door het gebruik van cookies in te stellen (Cookie Banner / Consent Manager), waarmee u ook uw intrekking declareren in overeenstemming met art. 7 sec. 3 GDPR op elk gewenst moment met ingang van de toekomst. De cookie wordt onder andere gebruikt om relevante advertenties van gebruikers weer te geven en om rapporten over advertentiecampagnes te maken of te verbeteren. Bovendien wordt de cookie gebruikt om meerdere advertenties van dezelfde advertentie te voorkomen. Elke keer dat u een van de afzonderlijke pagina's van onze website bezoekt, waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt uw browser automatisch ingegeven door de desbetreffende DoubleClick-component om gegevens naar Google te verzenden met het oog op online reclame en commissies. Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken. Als u ons geen toestemming geeft, is een bezoek aan onze website onbeperkt mogelijk, maar niet alle functies zijn volledig beschikbaar.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

Google Fonts

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We gebruiken Google Fonts van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, als een dienst om lettertypen te leveren voor ons online aanbod. Als u deze lettertypen wilt verkrijgen, maakt u verbinding met servers van Google Ireland Limited en draagt u uw IP-adres over.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Fonts is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een uniforme bepaling en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We gebruiken de Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager wordt gebruikt om websitetags te beheren vanuit één interface en stelt ons in staat om de exacte integratie van diensten op onze website te controleren
Dit stelt ons in staat om flexibel aanvullende diensten te integreren om de toegang van gebruikers tot onze website te evalueren.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in het optimaliseren van onze diensten in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google reCAPTCHA

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We hebben geïntegreerde componenten van Google reCAPTCHA op onze website. Google reCAPTCHA is een dienst van Google Ireland Limited en stelt ons in staat om te onderscheiden of een contactverzoek afkomstig is van een natuurlijke persoon of automatisch gebeurt door middel van een programma. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met Google Ireland Limited servers, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, het verzenden van uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent. Bovendien registreert Google reCAPTCHA de verblijfstijd en muisbewegingen van de gebruiker om geautomatiseerde verzoeken te onderscheiden van menselijke aanvragen. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van Google reCAPTCHA.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. voor bescherming bij het doorgeven van formulieren in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Hotjar Behavior Analytics

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We hebben Hotjar Behavior Analytics geïntegreerd op onze website. Hotjar Behavior Analytics is een dienst van Hotjar Ltd. en biedt optimalisatietools die het gedrag en de feedback van gebruikers van onze website analyseren door middel van analyse- en feedbacktools.
Hotjar Behavior Analytics gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om het gedrag van gebruikers te evalueren en gebruikers te herkennen.
Deze informatie wordt onder andere gebruikt om rapporten op te stellen over de activiteit van de website en om bezoekersgegevens statistisch te analyseren. Bovendien registreert Hotjar Behavior Analytics klikken, muisbewegingen en scrollhoogtes om warmtekaarten en sessieherhalingen te maken.
In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van Hotjar Behavior Analytics die Hotjar Ltd. Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van Hotjar Behavior Analytics met het oog op het optimaliseren van onze website en voor marketingdoeleinden op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. GDPR.O.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Hotjar Ltd.. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Hotjar Behavior Analytics: https://www.hotjar.com/privacy/.

Hotjar CDN

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We gebruiken Hotjar CDN om de inhoud van onze website goed te leveren. Hotjar CDN is een Hotjar Ltd. dienst die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website om de functionaliteit van andere Hotjar Ltd. diensten te waarborgen. Voor deze diensten vindt u een aparte sectie van dit privacybeleid. Deze sectie gaat alleen over het gebruik van het CDN.
Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod te leveren, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met Hotjar Ltd. servers, Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre 3 Elia Zammit Street St Julians STJ 3155 Malta, het verzenden van uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van Hotjar CDN.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een veilige en efficiënte voorziening en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Hotjar Ltd.. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Hotjar CDN: https://www.hotjar.com/privacy/.

Site Search 360

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We hebben geïntegreerde componenten van Site Search 360 op onze website. Site Search 360 is een dienst van SEMKNOX GmbH en biedt zoekoplossingen websites en webapplicaties.
Wanneer de zoekfunctie van onze website dient, maakt u verbinding met servers van de SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, Haus B/1, 01067 Dresden, Germany, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van Site Search 360.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. het belang om de volledige functionaliteit van de website te bieden, evenals de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door SEMKNOX GmbH. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor Site Search 360: https://www.sitesearch360.com/de/datenschutz/.

YouTube Video

Soort en omvang van de verwerking

We hebben YouTube Video geïntegreerd op onze website. YouTube Video is een onderdeel van het videoplatform van de YouTube, LLC waar gebruikers inhoud kunnen uploaden, delen via internet en gedetailleerde statistieken kunnen krijgen.
YouTube Video stelt ons in staat om content van het platform te integreren in onze website.
YouTube Video gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om gebruikersgedrag te evalueren, gebruikers te herkennen en gebruikersprofielen aan te maken. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om de activiteit van de beluisterde inhoud te analyseren en om rapporten te maken. Als een gebruiker is geregistreerd bij YouTube, LLC, kunt YouTube Video de afgespeelde video's aan het profiel toewijzen.
Wanneer u deze inhoud opent, maakt u verbinding met servers van de YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irland, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent worden verzonden.

Doel en rechtsgrond

Het gebruik van de dienst vindt plaats op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Bewaartermijn

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door YouTube, LLC. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring voor YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

eKomi Widget

Type en toepassingsgebied van de verwerking

We hebben geïntegreerde componenten van eKomi Widget op onze website. eKomi Widget is een beoordelingsservice waarmee gebruikers onze diensten kunnen beoordelen. Als u onze services beoordeelt, kunnen gegevens over de gebruikte service naar eKomi Ltd. worden verzonden om de echtheid te verifiëren. eKomi Widget stelt ons in staat om content zoals reviews rechtstreeks van eKomi Ltd. te verkrijgen en deze op onze website weer te geven. Dit stuurt meestal uw huidige IP-adres naar de service.
Bovendien slaat eKomi Widget via cookies informatie op om te achterhalen welke online aanbiedingen zijn bezocht. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van eKomi Widget die eKomi Ltd. Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Deutschland.

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van eKomi Widget is gebaseerd op art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR om gebruikers te informeren over de kwaliteit van onze diensten. Als de gebruiker akkoord gaat met de verwerking van zijn gegevens, is de wettelijke basis voor de verwerking art. 6 sec. 1 lit. a. GDPR.

Opslagtijd

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door eKomi Ltd.. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor eKomi Widget: https://www.ekomi.de/de/datenschutz/.

JSDelivr CDN 

Type en toepassingsgebied van de verwerking 

We gebruiken JSDelivr CDN om de inhoud van onze website goed te leveren. JSDelivr CDN is een Prospect One dienst die fungeert als het Content Delivery Network (CDN) op onze website. 
Een CDN helpt om inhoud van ons online aanbod te leveren, met name bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller met behulp van regionaal of internationaal gedistribueerde servers. Wanneer u toegang krijgt tot deze inhoud, maakt u verbinding met Prospect One servers, Krolewska 65a, Krakow, Malopolskie 30-081, Poland, het verzenden van uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw gebruikersagent. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovenstaande doeleinden en voor het onderhoud van de veiligheid en functionaliteit van JSDelivr CDN. 

Doel en rechtsgrondslag 

Het gebruik van het Content Delivery Network is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in een veilige en efficiënte voorziening en de optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR. 

Opslagtijd 

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door Prospect One. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor JSDelivr CDN: https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net

LinkedIn Ads 

Type en toepassingsgebied van de verwerking 

We hebben LinkedIn Ads geïntegreerd op onze website. LinkedIn Ads is een dienst die wordt geleverd door LinkedIn Corporation die zich richt op gebruikers bij het weergeven van advertenties. LinkedIn Ads gebruikt cookies en andere browsertechnologieën om het gedrag van gebruikers te evalueren en gebruikers te herkennen. LinkedIn Ads verzamelt informatie over bezoekersgedrag op verschillende websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van reclame te optimaliseren. Bovendien biedt LinkedIn Ads gerichte reclame op basis van gedragsprofielen en geografische locatie. Uw IP-adres en andere id's, zoals uw gebruikersagent, worden naar de provider verzonden. In dit geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van LinkedIn Ads die LinkedIn Corporation Sunnyvale, California, US. 
Webtrackingtechnologieën worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen te maken. Deze profielen worden niet met u als natuurlijk persoon samengevoegd, maar worden bijvoorbeeld gebruikt voor segmentatie bij het weergeven van advertenties. 

Doel en rechtsgrondslag

Het gebruik van LinkedIn Ads is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. 

Opslagtijd 

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation. Zie voor meer informatie het privacybeleid voor LinkedIn Ads: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

LinkedIn Insight-Tag 

Type en toepassingsgebied van de verwerking 

We gebruiken LinkedIn Insight-Tag van LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, US om doelgroepen te creëren, bezoekersgroepen van ons online aanbod te segmenteren, conversiepercentages te identificeren en deze vervolgens te optimaliseren. Dit is vooral het geval wanneer u interactie hebt met advertenties die we bij LinkedIn Corporation hebben geplaatst. Daartoe biedt LinkedIn Corporation een retargeting van websitebezoekers om gerichte advertenties buiten onze website weer te geven. 

LinkedIn Insight-Tag verzamelt gegevens over bezoeken aan onze website, waaronder URL, verwijzer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempels. Deze gegevens worden gebruikt om geanonimiseerde rapporten weer te geven op de doelgroep en advertentieprestaties van de website. 

Doel en rechtsgrondslag 

Het gebruik van LinkedIn Insight-Tag is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. 

Opslagtijd 

De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation. Zie voor meer informatie het LinkedIn Insight-Tag privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Commerce Connector conversion tracking

Wij maken gebruik van de online service Commerce Connector Buy Now van Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Stuttgart, Duitsland ('Commerce Connector'). Commerce Connector plaatst onze producten als advertenties op de websites van verschillende partners. Als u klikt op een advertentie die door ons op websites van derden (bijv. 3M Nederland) is geplaatst en met een conversion tracking tag is gelabeld, wordt optioneel een conversion tracking cookie op uw computer geplaatst, die 7 dagen geldig is. Deze cookie registreert bestellingen en registraties die worden gedaan nadat op een advertentie of link op onze website is geklikt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de optimalisering en analyse van advertenties en voor de facturering. Wij ontvangen geen persoonsgebonden gegevens en kunnen u niet persoonlijk indentificeren. Commerce Connector GmbH ontvangt het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt of een product heeft gekocht en, in het geval van een aankoop, indien van toepassing het IP-adres van de koper en informatie over de producten en de waarde van de goederen. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, kunt u de installatie van cookies voorkomen door uw browser op de gewenste manier in te stellen. Ga voor meer informatie naar de volgende website van Commerce Connector GmbH: https://www.commerce-connector.com/web/de/policy-cco/


{{sp-ende}}{{sp-desk-9}}{{sp-mob-9}}
 {{sp-start}}{{sp-desk-3}}{{sp-mob-3}}

epoq (epoq internet services GmbH)

Deze website maakt gebruik van softwaretechnologie van epoq internet services GmbH, Willy-Brandt-Straße 3, 76275 Ettlingen, Duitsland („epoq“). Door deze softwaretechnologie zijn wij in staat om u individueel en doelgericht producten aan te bevelen op de start-, product-, winkelwagen- of categoriepagina. De productaanbevelingen worden weergegeven op basis van een op cookies gebaseerde analyse van eerder en huidig klik- en aankoopgedrag, maar er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. In deze gevallen wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen om de reclame op de opgeslagen informatie af te stemmen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Hierdoor kunnen advertenties aan u worden getoond die hoogstwaarschijnlijk overeenstemmen met uw interesse voor producten en informatie. Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het verzamelen van informatie op het door u gebruikte apparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a AVG. Zonder deze toestemming wordt er geen gebruik gemaakt van epoq gedurende uw bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming altijd intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.
{{sp-ende}}{{sp-desk-9}}{{sp-mob-9}}